Εργαστήρια Γαλανάκης

Έρευνα, Ανάλυση & Συμβουλευτική

Υπηρεσίες και Προϊόντα για Ιδιώτες

Χημικές, φυσικοχημικές, μικροβιολογικές και μοριακές δοκιμές σε τρόφιμα, νερά, απόβλητα και άλλα δείγματα. Πληθώρα προϊόντων (π.χ. οινολογικά, χημικά) σε ανταγωνιστικές τιμές.

Υπηρεσίες και Προϊόντα για Ιδιώτες

Χημικές, φυσικοχημικές και μικροβιολογικές δοκιμές σε τρόφιμα, νερά, απόβλητα και άλλα δείγματα. Ποικιλία προϊόντων (π.χ. οινολογικά, χημικά) σε ανταγωνιστικές τιμές.

Ολοκληρωμένες Λύσεις για Επιχειρήσεις

Συνδυαστικές υπηρεσίες (αναλύσεις, χημικοτεχνικές συμβουλές, προϊόντα, εκπόνηση περιβαλλοντικών, χημικών, βιομηχανικών και τεχνοοικονομικών μελετών, υποστήριξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας) σε οινοποιεία, ελαιουργικά συγκροτήματα, βιομηχανίες τροφίμων, ξενοδοχειακές μονάδες, δημόσιες υπηρεσίες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και άλλες επιχειρήσεις.

Ολοκληρωμένες Λύσεις για Επιχειρήσεις

Συνδυαστικές υπηρεσίες (αναλύσεις, χημικοτεχνικές συμβουλές, προϊόντα, εκπόνηση περιβαλλοντικών, χημικών, βιομηχανικών και τεχνοοικονομικών μελετών, υποστήριξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας) σε οινοποιεία, ελαιουργικά συγκροτήματα, βιομηχανίες τροφίμων, ξενοδοχειακές μονάδες, δημόσιες υπηρεσίες, βιολογικούς καθαρισμούς και άλλες επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη Προϊόντων

Καινοτόμες εφαρμογές και βελτιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων που χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα, ευδιάκριτα και ποιοτικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, συντήρηση σε βάθος χρόνου και αντοχή έναντι της οξείδωσης, και τεχνικές προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στην εκάστοτε νομοθεσία.

Ανάπτυξη Προϊόντων

Παραγωγή καινοτόμων εφαρμογών ή/και στην βελτιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων που χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα, ευδιάκριτα και ποιοτικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, συντήρηση σε βάθος χρόνου και αντοχή έναντι της οξείδωσης και τεχνικές προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στην εκάστοτε νομοθεσία.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart