Καινοτομία

Εφαρμοσμένη Έρευνα

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εφαρμογής ευφυούς εξειδίκευσης και συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού

Ανάπτυξη Εφαρμογών

Διεργασίες παραγωγής τροφίμων, επεξεργασία αποβλήτων, παραγωγή λειτουργικών τροφίμων, επαναχρησιμοποίηση υφάλμυρων νερών, αλκοολική ζύμωση με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους, κ.ά.

Αυθεντικότητα Προϊόντων

Μοριακή ταυτοποίηση της ποικιλίας οίνων, ελαιολάδων και άλλων αγροβιομηχανικών προϊόντων

Πρόσθετα Τροφίμων

Εφαρμογή φυσικών εκχυλισμάτων in situ ως αντιοξειδωτικά σε πραγματικά προϊόντα (τρόφιμα, ποτά και καλλυντικά).

Εξειδικευμένες Μελέτες

Βελτιστοποιημένη ανάκτηση αντιοξειδωτικών από φυσικά προϊόντα και παραπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων

Ανάπτυξη Πρωτοκόλλων

Φυσική διαφοροποίηση σε σχέση με άλλα προϊόντα στην αγορά χρησιμοποιώντας πρωτότυπες οινοποιήσεις

Ερευνητικά Έργα

Συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού

Δημοσιεύσεις

Πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες για τις βιομηχανίες τροφίμων, την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον και την βιο-οικονομία

Ερευνητικά Έργα

Συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού

Δημοσιεύσεις

Πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες για τις βιομηχανίες τροφίμων, την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον και την βιο-οικονομία

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart