Καινοτομία

Εφαρμοσμένη Έρευνα

Παραγωγή λειτουργικών τροφίμων, αξιοποίηση αποβλήτων, αλκοολική ζύμωση με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους και άλλες εφαρμογές

Συμβουλευτική

Μελέτες και λύσεις για φορείς, εταιρείες και ιδρύματα σε όλο το φάσμα των τροφίμων και του περιβάλλοντος

Αυθεντικότητα Προϊόντων

Μοριακή ταυτοποίηση της ποικιλίας οίνων, ελαιολάδων και άλλων αγροβιομηχανικών προϊόντων

Πρόσθετα Τροφίμων

Εφαρμογή φυσικών εκχυλισμάτων in situ ως αντιοξειδωτικά σε πραγματικά προϊόντα (τρόφιμα, ποτά και καλλυντικά).

Εξειδικευμένες Μελέτες

Βελτιστοποιημένη ανάκτηση αντιοξειδωτικών από φυσικά προϊόντα και παραπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων

Ανάπτυξη Πρωτοκόλλων

Φυσική διαφοροποίηση σε σχέση με άλλα προϊόντα στην αγορά χρησιμοποιώντας πρωτότυπες οινοποιήσεις

Εργασίες Διαβούλευσης

Υποστήριξη επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και οργανισμών

Ερευνητικά Έργα

Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικούς φορείς και κοινοπραξίες

Ερευνητικά Έργα

Συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού

Δημοσιεύσεις

Πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες για τις βιομηχανίες τροφίμων, την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον και την βιο-οικονομία

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart