Εργασίες Διαβούλευσης

Η ομάδα συμβούλων μας έχει ετοιμάσει πολυάριθμες εκθέσεις διαβούλευσης, οδηγούς, συστηματικές και κρίσιμες ανασκοπήσεις, έγγραφα συνδημιουργίας γνώσης και άλλες μελέτες για φορείς, εταιρείες, βιομηχανίες τροφίμων, επενδυτές, ιδρύματα και ερευνητικές κοινοπραξίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της επιστήμης και τεχνολογίας των τροφίμων και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, συντονίζει το μεγαλύτερο δίκτυο ανοικτής καινοτομίας παγκοσμίως στον τομέα της ανάκτησης απορριμμάτων τροφίμων.

Δείγματα Εργασίας:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food Waste Recovery Group:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart