Δημοσιεύσεις

Σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε πρωτότυπες μελέτες που αφορούν τις βιομηχανίες τροφίμων και περιβάλλοντος με απώτερο σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων και στοχευμένων λύσεων σε αυτές. Τα κύρια αντικείμενα μελέτης περιλαμβάνουν:

  • διεργασίες παραγωγής τροφιμών και επεξεργασίας αποβλήτων
  • παραλαβή πολύτιμων συστατικών
  • παραγωγή λειτουργικών τροφίμων
  • επαναχρησιμοποίηση υφάλμυρων νερών
  • αλκοολική ζύμωση με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους, κ.ά.

Επιστημονικά Βιβλία

Μέσω του Food Waste Recovery Group, υποστηρίζουμε την επιμέλεια επιστημονικών βιβλίων στον τομέα της επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας τροφίμων, της διατροφής, και του περιβάλλοντος.

Ερευνητικά Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά (των τελευταίων 3 ετών)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart