Ερευνητικά Έργα

Συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μεταξύ τροφίμων και περιβάλλοντος. Ζητήστε σήμερα τον κατάλογο υπηρεσιών και αναλύσεων για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτομίας.

Έργα

 

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων, που υποστηρίζει την επισιτιστική ασφάλεια και την αδιάλειπτη παροχή τροφίμων (2024-2027).

Χρηματοδότηση: Horizon Europe, Project ID: 10136583. HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-15

Το SecureFood υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση συστημικής σκέψης που αναγνωρίζει και αγκαλιάζει την πολυπλοκότητα των συστημάτων τροφίμων, αντιμετωπίζοντάς τα ως ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο παραγόντων, στοιχείων, δραστηριοτήτων, διαδικασιών, υποδομών και βασικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή και την παράδοση τροφίμων. Βάσει αυτής της προσέγγισης, συγκεντρώνει πολλούς εταίρους της ίδιας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (π.χ. παραγωγούς, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, λιανοπωλητές και καταναλωτές, αλλά και φορείς που υποστηρίζουν τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως εταιρείες μεταφοράς χύδην και μεταφορείς οδικών μεταφορών). Η κοινοπραξία περιλαμβάνει επίσης Υπουργεία και φορείς που λειτουργούν υπό την αιγίδα τους, υπεύθυνοι για το συντονισμό των εθνικών προσπαθειών οικοδόμησης ανθεκτικότητας. Ο απώτερος στόχος είναι η αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προκλήσεων επισιτιστικής ασφάλειας, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα επιστημονικής γνώσης, συνεργατικών διαδικασιών και ψηφιακών εργαλείων. Αυτό το οικοσύστημα θα παρέχει τεκμηριωμένες ενδείξεις σχετικά με τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία των διαφορετικών αλυσίδων αξίας (σιτηρά, φρούτα και λαχανικά, ψάρια και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και θα συμβάλει με δομημένο τρόπο στη διαφύλαξη της επισιτιστικής ασφάλειας πριν και κατά τη διάρκεια κρίσεων και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων. Ο ακρογωνιαίος λίθος του SecureFood θα είναι το Πλαίσιο Διαχείρισης Ανθεκτικότητας Συστημάτων Τροφίμων με αλληλένδετους προσανατολισμούς ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, καθώς και το Πλαίσιο Διακυβέρνησης Ανθεκτικότητας που βασίζεται σε αρχές συνεργασίας και υιοθετεί συμμετοχικές διαδικασίες για την εξασφάλιση επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ ειδικών και ενδιαφερομένων. Το οικοσύστημα του SecureFood θα αναπτυχθεί, θα δοκιμαστεί και θα επιδειχθεί για διαφορετικές περιπτωσιολογικές μελέτες, μία από τις οποίες αντιμετωπίζει μια τρέχουσα κρίση επισιτιστικής ασφάλειας, π.χ. την αλυσίδα αξίας σιτηρών της Ουκρανίας που έχει επηρεαστεί σοβαρά από την εισβολή της Ρωσίας και τη διακοπή των αποστολών σιτηρών που έχει ωθήσει εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια ή στην επισιτιστική ανασφάλεια.

Εταίροι

 • EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Λουξεμβούργο)
 • ERGASTIRIA GALANAKIS E E (Ελλάδα)
 • FUNDACION ZARAGOZA LOGISTICS CENTER (Ισπανία)
 • EMPRACTIS E.E. SYMVOULOI MICHANIKOI (Ελλάδα)
 • DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY SRL (Ιταλία)
 • IRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS (Ισπανία)
 • LEIBNIZ-INSTITUT FUER AGRARENTWICKLUNG IN TRANSFORMATIONSOEKONOMIEN (IAMO) (Γερμανία)
 • RESEARCH UNIVERSITY INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (Ελλάδα)
 • LAUREA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES(991816077) (Φινλανδία)
 • EXUS SOFTWARE MONOPROSOPI ETAIRIA PERIORISMENIS EVTHINIS (Ελλάδα)
 • INNOV-ACTS LIMITED (Κύπρος)
 • CARR COMMUNICATIONS LIMITED (Ιρλανδία)
 • COSMOSHIP MARITIME LIMITED (Κύπρος)
 • NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE (Ουκρανία)
 • MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE (Ουκρανία)
 • ALL-UKRAINIAN PUBLIC ORGANISATION UKRAINIAN AGRARIAN CONFEDERATION (Ουκρανία)
 • ASSOCIATION UKRAINIAN AGRIBUSINESSCLUB (Ουκρανία)
 • ELLINIKOS GEORGIKOS ORGANISMOS – DIMITRA (Ελλάδα)
 • LUONNONVARAKESKUS – LUKE – NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND (Φινλανδία)
 • ENOSI KATANALOTON POIOTITA TIS ZOIS (Ελλάδα)
 • ROUSSAS ANONYMI ETAIREIA (Ελλάδα)
 • SPREAD EUROPEAN SAFETY AND SUSTAINABILITY GEIE (Ιταλία)
 • BUILDING INTEGRATED GREENHOUSES – (Βέλγιο)
 • MC SHARED SERVICES SA (Πορτογαλία)
 • ELAFINA ANONYMI ETAIREIA (Ελλάδα)

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης Αρ. 101136583.


RecDatFood

Ενίσχυση τροφίμων με βιοδραστικά συστατικά από χουρμάδες και παραπροϊόντα επεξεργασίας αυτών (2022-σήμερα). Φορέας Υποστήριξης: Taif University, Σαουδική Αραβία

Το RecDatFood στοχεύει στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων επεξεργασίας χουρμάδων για την ανάκτηση ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την επαναχρησιμοποίησή τους ως πρόσθετα σε τρόφιμα.

 


Πανδημία COVID-19: τρόφιμα και περιβάλλον (2020-2021). Φορέας Υποστήριξης: King Saud University, Σαουδική Αραβία

Η ομάδα μας ερευνά όλες τις πτυχές της διασύνδεσης του ιού SARS-CoV-2 και της πανδημίας COVID-19 με τον τομέα των τροφίμων, τη βιομηχανία τροφίμων και το περιβάλλον.

 


Μελέτη εφαρμογής πολυφαινολών αποβλήτων ελαιουργείου σε τρόφιμα και καλλυντικά (2013-2015). Φορέας Υποστήριξης: ΓΓΕΤ, Δράση «Ενίσχυσης της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

Η ανάκτηση αντιοξειδωτικών από τα απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων και η επαναχρησιμοποίησή τους στην τροφική αλυσίδα και σε άλλα φυσικά προϊόντα αποτελούν καινοτόμα αντικείμενα μελέτης στα πεδία της τεχνολογίας περιβάλλοντος και τροφίμων. Η παραγωγή πολυφαινολών από τα απόβλητα των ελαιουργείων έχει ωριμάσει παγκοσμίως, ενώ τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ πρωτοπορούν προς αυτή την κατεύθυνση συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη μεθοδολογιών ανάκτησης και στη διερεύνηση χρήσεων των αντίστοιχων προϊόντων.

 

 


Πρόγραμμα Προεργασία για 10.000 ανέργους νέους 18-30 ετών (2023)

Τα Εργαστήρια Γαλανάκης επιδοτούνται από το “Πρόγραμμα Προεργασία για 10.000 ανέργους νέους 18-30 ετών”.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart