Ερευνητικά Έργα

Συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μεταξύ τροφίμων και περιβάλλοντος. Ζητήστε σήμερα τον κατάλογο υπηρεσιών και αναλύσεων για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτομίας.

Παραδείγματα Έργων

Ενίσχυση τροφίμων με βιοδραστικά συστατικά από χουρμάδες και παραπροϊόντα επεξεργασίας αυτών (2022-σήμερα). Φορέας Υποστήριξης: Taif University, Saudi Arabia

Το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων επεξεργασίας χουρμάδων για την ανάκτηση ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την επαναχρησιμοποίησή τους ως πρόσθετα σε τρόφιμα.

 

Πανδημία COVID-19: τρόφιμα και περιβάλλον (2020-σήμερα). Χρηματοδότηση: Εργαστήρια Γαλανάκης, Ελλάδα

Η ομάδα μας ερευνά όλες τις πτυχές της διασύνδεσης του ιού SARS-CoV-2 και της πανδημίας COVID-19 με τον τομέα των τροφίμων, τη βιομηχανία τροφίμων και το περιβάλλον.

 

Tαυτοποίηση ποικιλίας χουρμάδων (2020). Φορέας Υποστήριξης: King Saud University, Saudi Arabia

Το έργο στοχεύει στην ταυτοποίηση διαφορετικών ποικιλιών χουρμάδων με τη χρήση μοριακών τεχνικών.

 

Μελέτη εφαρμογής πολυφαινολών αποβλήτων ελαιουργείου σε τρόφιμα και καλλυντικά (2013-2015). Φορέας Υποστήριξης: ΓΓΕΤ, Δράση «Ενίσχυσης της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

Η ανάκτηση αντιοξειδωτικών από τα απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων και η επαναχρησιμοποίησή τους στην τροφική αλυσίδα και σε άλλα φυσικά προϊόντα αποτελούν καινοτόμα αντικείμενα μελέτης στα πεδία της τεχνολογίας περιβάλλοντος και τροφίμων. Η παραγωγή πολυφαινολών από τα απόβλητα των ελαιουργείων έχει ωριμάσει παγκοσμίως, ενώ τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ πρωτοπορούν προς αυτή την κατεύθυνση συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη μεθοδολογιών ανάκτησης και στη διερεύνηση χρήσεων των αντίστοιχων προϊόντων.

 

Μηχανισμοί εκχύλισης λυκοπενίου με υδροτροπικούς διαλύτες (2014-2015)
Φορέας Υποστήριξης: Σχέδιο βασικής έρευνας του Υπουργείου Παιδείας της Μαλαισίας

Το λυκοπένιο είναι μια λιπόφιλη ένωση με πολλές θεραπευτικές ιδιότητες, π.χ. αντικαρκινικές, αντιοξειδωτικές, αντιδιαβητικές, πρόληψη καρδιοαγγειακών παθήσεων. Προς το παρόν, το λυκοπένιο εκχυλίζεται με οργανικούς διαλύτες ή υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα. Από την άλλη μεριά, οι περιβαλλοντικά φιλικοί υδροτροπικοί διαλύτες χρησιμοποιούνται επίσης για την ανάκτηση λιπόφιλων μορίων. Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη μελετά τους βασικούς θερμοδυναμικούς μηχανισμούς ανάκτησης του λυκοπενίου με υδροτροπικούς διαλύτες. Η μελέτη πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο της Μαλαισίας και τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ συμμετέχουν στην συν-επίβλεψη αυτής.

 

Πρόγραμμα Προεργασία για 10.000 ανέργους νέους 18-30 ετών (2023)

Τα Εργαστήρια Γαλανάκης επιδοτούνται από το “Πρόγραμμα Προεργασία για 10.000 ανέργους νέους 18-30 ετών”.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart