Διασφάλιση Ποιότητας

Υποστήριξη σε Εταιρίες, Επιθεωρητές και Μελετητές

Που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πιστοποιήσεων και του έλεγχου ποιότητας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Αναλύσεις

Σε επιχειρήσεις και δήμους που εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας

Δειγματοληψίες

Νερών, τροφίμων, επιφανειών και άλλων δειγμάτων

Αναλύσεις και Προσδιορισμοί

Για τον έλεγχο συστημάτων ποιότητας και τη ρύθμιση των απαιτούμενων παραμέτρων κατά περίπτωση σε νερά και τρόφιμα

Οργάνωση Κουζίνας

Σε χώρους μαζικής εστίασης για την αποφυγή μικροβιακών κινδύνων εκπαίδευση σε κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής

Προετοιμασία Επιθεώρησης

Υποστήριξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ., HACCP, ISO 22000:2005, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart