Ξενοδοχεία

Πακέτα Υπηρεσιών

Έλεγχος λειτουργίας, ποιότητας φιλοξενίας και της ασφάλειας ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Κινδύνου της Νόσου των Λεγεωνάριων

Τεχνική ανάλυση υδραυλικών και ψυκτικών διατάξεων (μηχανολογικά σχέδια), πρόληψη και αντιμετώπιση

Χημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις

Για την ποιότητα νερών, τροφίμων, κολυμβητικών δεξαμενών αλλά και της λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού

Έλεγχος καταλληλότητας, διόρθωση σύσταση και βελτιστοποίηση διατήρησης και χρήσης αυτού

Ανίχνευση και Καταμέτρηση Legionella

Επιθεώρηση εγκαταστάσεων, προσδιορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου, συστήματα μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης

Οργάνωση Κουζίνας και Αποφυγή Μικροβιακών Κινδύνων

Εκπαίδευση σε κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής, προετοιμασία για την επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης της υγιεινής

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart