Βιομηχανίες Τροφίμων

Βελτίωση Ποιότητας και Ασφάλειας Προϊόντων

από τη γραμμή παραγωγής μέχρι τον καταναλωτή

Διαθρεπτική Επισήμανση Ετικέτας

Μελέτη αναγραφής των απαιτούμενων δεδομένων επισήμανσης των προϊόντων και προσδιορισμοί των συστατικών αυτών

Αναλύσεις και Προσδιορισμοί

Χημικοί και μικροβιολογικοί παράμετροι, συμβουλές για την σωστή συντήρηση προϊόντων

Προετοιμασία Επιθεώρησης

Συστημάτων διασφάλισης της υγιεινής και της ποιότητας των τροφίμων

Οργάνωση Γραμμής Παραγωγής

Για την αποφυγή μικροβιακών κινδύνων και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων

Νομική Συμμόρφωση

Συμμόρφωση βιομηχανίας με προδιαγραφές λειτουργίας, προδιαγραφές προϊόντων και λοιπές νομικές απαιτήσεις

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart