Έδαφος

Αναλαμβάνουμε αναλύσεις σε εδάφη και εδαφοβελτιωτικά (π.χ. compost) με στόχο (α) τον έλεγχο καταλληλόλητας για καλλιέργεια, (β) την αύξηση της παραγωγής, (γ) την ανίχνευση ρυπαντών και (δ) την προστασία του περιβάλλοντος. Ανάλογοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε φύλλα και φυτικούς ιστούς.

Οι συνήθεις προσδιορισμοί σε εδάφη προς καλλιέργεια περιλαμβάνουν:

 • Υγρασία
 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Οργανική ουσία
 • Μηχανική σύσταση
 • Άζωτο (αμμωνιακό, νιτρικό)
 • Φώσφωρος
 • Κάλιο
 • Ασβέστιο
 • Θείο
 • Βόριο
 • Σίδηρος
 • Ψευδάργυρος
 • Μαγγάνιο
 • Μαγνήσιο
 • Νικέλιο
 • Χαλκός
 • Kοβάλτιο
 • Σελήνιο
 • Θειικά, ανθρακικά, χλωριόντα
 • Τέφρα
 • Μικροβιολογικές παραμέτρους κατά περίπτωση

Οι συνήθεις προσδιορισμοί σε ρυπασμένα εδάφη περιλαμβάνουν:

 • Ολικές φαινόλες
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs)
 • Βαρέα μέταλλα (Cr, As, Cd, Ni, Pb)
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart