Μέλι

Αναλαμβάνουμε την ανάλυση μέλιτος με στόχο την πιστοποίηση του τελικού προϊόντος.

Οι τυπικοί προσδιορισμοί καλύπτουν τις παραμέτρους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για το μέλι κι άλλους όπως:

 • Γυρεοσκοπική ανάλυση (π.χ. γυρεόκοκκοι θυμαριού, έρεικας, καστανιάς, κουνούκλας, συνθέτων, μυρτωδών κλπ)
 • Υγρασία
 • Ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλύματος 20% w/v επί ξηρού
 • Περιεκτικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα
 • Περιεκτικότητα σε σακχαρόζη
 • Υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF)
 • Ελεύθερα οξέα
 • Ανίχνευση αμυλοσιροπίου
 • Δείκτης διάθλασης
 • Ενεργός διαστάση (κλίμακα Schade)
 • pH και οξύτητα
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων
 • Υπολείμματα αντιβιοτικών

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart