Οινοπνευματώδη Ποτά

Αναλαμβάνουμε αναλύσεις και δοκιμές σε οινοπνευματώδη ποτά (π.χ. τσικουδιά, ρακόμελο, ούζο, λικέρ κ.ά.) με στόχο τον έλεγχο και τη πιστοποίηση προϊόντων πριν την τελική τους τυποποίηση και διάθεση. Επίσης, αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη συνταγών παραγωγής, το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση αποστάξεων αρωματικών ή αλκοόλης. Παράλληλα, διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία για τον ακριβή υπολογισμό αραίωσης και συμπύκνωσης υδροαιθανολικών μιγμάτων. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει προβλήματα σε βιομηχανικό επίπεδο καθώς: (α) ο όγκος του μίγματος μεταβάλλεται νερό, αιθανόλη και σάκχαρα αναμιγνύονται, (β) η αιθανόλη εξατμίζεται πολύ εύκολα, ειδικά στις περιβαλλοντικές συνθήκες της Κρήτης.

Οι συνήθεις προσδιορισμοί και δοκιμές περιλαμβάνουν:

  • Ειδικό βάρος – πυκνότητα
  • Αλκοολικός βαθμός (αλκοόλη κατ’όγκο)
  • Οργανοληπτική εξέταση
  • Απομάκρυνση οξίνισης/κιτρινίσματος
  • Διαύγαση
  • Αραίωση με νερό
  • Συμπύκνωση με αιθανόλη
  • Προσδιορισμός μεθανόλης
  • Προσδιορισμός προφίλ αλκοολών
  • Έλεγχος νοθείας

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart