Ελαιοπυρήνας

Αναλαμβάνουμε την ανάλυση δειγμάτων ελαιοπυρήνα, απόνερων (κατσίγαρου) και ελαιόκαρπου με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης της γραμμής παραγωγής των ελαιουργείων.

Οι συνήθεις προσδιορισμοί περιλαμβάνουν:

  • Υγρασία
  • Ελαιοπεριεκτικότητα
  • Στερεά άνευ ελαίου
  • Ολικές φαινόλες

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart