Μούστος - Κρασί

Αναλαμβάνουμε αναλύσεις και δοκιμές σε σταφύλια, μούστους και οίνους με στόχο τον έλεγχο, τη βελτιστοποίηση και τη πιστοποίηση προϊόντων από το αμπέλι μέχρι την εμφιάλωση.

Οι συνήθεις αναλύσεις περιλαμβάνουν:

 • Ειδικό βάρος – πυκνότητα, σάκχαρα σε βαθμούς οBe
 • Αλκοολικός βαθμός (αλκοόλη κατ’όγκο)
 • Ολική και πτητική οξύτητα
 • Ελεύθερο και ολικό θειώδες
 • Αφομοιώσιμο άζωτο
 • pH
 • Ολικά και ανάγοντα σάκχαρα
 • Μηλικό και γαλακτικό οξύ
 • Δείκτες γεύσης, χρώματος και παλαίωσης
 • Εκτίμηση φαινολικού προφίλ (ταννίνες, ανθοκυάνες, κ.ά) και αντιοξειδωτική ικανότητα οίνων
 • Ωρίμανση σταφυλιών σε σχέση με το χυμό αυτών και το δυναμικό σε ανθοκυάνες, ταννίνες και φαινολικά συστατικά
 • Βαρέα μέταλλα (π.χ. Cu, Fe, Pb, Cd, As κ.ά.)
 • Μικροβιακός έλεγχος
 • Τοξίνες (αφλατοξίνες Β1, Β2, G1, G2 και ωχρατοξίνη Α)
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Οι συνήθεις δοκιμές περιλαμβάνουν:

 • Διαύγαση – Κολλάρισμα (απομάκρυνσης θολωμάτων)
 • Πρόβλεψη θολωμάτων (χαλκού, πρωτεϊνικής φύσεως, καστανό, κυανό ή λευκό θόλωμα, κρυσταλλικά συσσωματώματα)
 • Ανίχνευση μικροβιακών ασθενειών οίνων: αερόβιων (π.χ. άνθηση, οξίνιση) και αναερόβιων (π.χ. εκτροπίαση, πίκρανση, πάχυνση, μαννητική ζύμωση)
 • Ανίχνευση ενζυματικών αλλοιώσεων
 • Οργανοληπτική αξιολόγηση
 • Ωρίμανση σταφυλιού, μηλογαλακτική ζύμωση, μεταγγίσεις, θείωση
 • Πρωτεϊνική και τρυγική σταθεροποίηση
 • Απομάκρυνση μετάλλων (π.χ. σιδήρου, χαλκού)
 • Προσδιορισμός σταθερότητας ασβεστίου
 • Μικροβιακή παρακολούθηση ζύμωσης
 • Μοριακή ανίχνευση στελεχών άγριων ζυμομυκήτων (Candidaglabrata, Candidaalbicans, Candidakefyr, Candidaintermedia, Candidaparapsilosis, Candidasake, Candidatropicalis, Naumovozymadairenensis, Pichiaguilliermondii, Zygosaccharomycesbailii, Zygosaccharomycesrouxii) σε σταφύλια και οίνους

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart