Ουρόλιθοι

Ο προσδιορισμός της σύστασης των ουρόλιθων είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ουρολόγο που θέλει να συμβουλέψει τον ασθενή για αυτό το ευαίσθητο πρόβλημα υγείας.

Ο εν λόγω προσδιορισμός είναι μια δύσκολη εργαστηριακή δοκιμή που απαιτεί κατάλληλους χειρισμούς και εμπειρία, αφενός επειδή η ποσότητα του δείγματος είναι πολύ μικρή (mg), αφετέρου επειδή το δείγμα καταστρέφεται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης.

Οι τυπικοί προσδιορισμοί περιλαμβάνουν:

  • Όψη, σχήμα, βάρος, χρώμα, σκληρότητα
  • Ανίχνευση ανθρακικών ιόντων
  • Ανίχνευση οξαλικών ιόντων
  • Ανίχνευση ουρικών ιόντων
  • Ανίχνευση φωσφωρικών ιόντων
  • Ανίχνευση ιόντων ασβεστίου
  • Ανίχνευση ιόντων μαγνησίου
  • Ανίχνευση κυστίνης

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart