Ελαιόλαδο

Αναλαμβάνουμε αναλύσεις σε ελαιόλαδα, έλαια (εξευγενισμένα ή μη όπως πυρηνέλαια, τηγανέλαια, σπορέλαια, έλαιο από αβοκάντο κλπ) και λίπη με στόχο τον έλεγχο, τη βελτιστοποίηση και τη πιστοποίηση προϊόντων από το χωράφι, στο ελαιουργείο, στη δεξαμενή, στην εμφιάλωση, στο ράφι και τελικά στον καταναλωτή.

Οι τυπικοί προσδιορισμοί περιλαμβάνουν αυτούς που προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους όπως:

 • Οξύτητα
 • Αριθμός υπεροξειδίων
 • Συντελεστές αποσβέσεως Κ270, Κ232 και ΔΚ
 • Οργανοληπτική εξέταση (διάμεσος του ελαττώματος και του φρουτώδους)
 • Αλκυλεστέρες
 • Υγρασία και λοιπές πτητικές ουσίες
 • Ξένες ύλες
 • Αριθμός ιωδίου και σαπωνοποίησης
 • Κηρούς
 • Σύνθεση λιπαρών οξέων
 • Άθροισμα των ισομερών του trans-ελαϊκού, trans-λινελαϊκού και trans-λινολενικού οξέος
 • Διαφορά ECN42
 • Ολικές στερόλες και σύνθεση αυτών
 • Ερυθροδιόλη και ουβαόλη
 • Διαθρεπτική επισήμανση (πρωτεΐνες, λιπαρά, υγρασία και υδατάνθρακες)
 • Ολικές Φαινόλες
 • Βαρέα μέταλλα (π.χ. Cu, Fe, Pb, As κ.ά.)
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων
 • Δείκτης ανισιδίνης, πολικών συστατικών και οξείδωσης (totox)
 • Ταυτοποίηση ποικιλίας προέλευσης και ιχνηλασιμότητα Ελληνικών Ελαιολάδων (ΠΟΠ-ΠΓΕ)
 • Φθαλικοί εστέρες-πλαστικοποιητές

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart