Νερό

Αναλαμβάνουμε αναλύσεις σε νερά (πόσιμα, δεξαμενών κολύμβησης, θαλάσσια, επιφανειακά, υπόγεια, πηγών, υφάλμυρα, αφαλατωμένα, γεωτρήσεων, άρδευσης κ.ά.) με στόχο το χημικό και μικροβιακό τους έλεγχο, την ανίχνευση τυχόν ρυπαντών και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης τους.

Οι τυπικοί προσδιορισμοί σε πόσιμα νερά (δικτύου) περιλαμβάνουν αυτούς που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και άλλους όπως:

 • Μακροσκοπικά κριτήρια (διαύγεια, οσμή και γεύση)
 • Χημικά κριτήρια (Cl, ClO, CO32-, HCO3, SO42-, NO3, NΟ2, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+, NH4+, pH)
 • Χαρακτηρισμός (ολική, παροδική και μόνιμη σκληρότητα, ηλεκτρική αγωγιμότητα, S.A.R.)
 • Μικροβιολογικά κριτήρια (E.coli, Enterobacteriaceae, Total Coliforms, Oλική Mεσόφιλη Xλωρίδα στους 22οC και 37οC, Clostridium perfrigens, Pseudomonas aeruginosa για εμφιαλωμένα νερά)
 • Μικροβιολογικές παραμέτρους κατά περίπτωση (Legionella spp., Fecal Coliforms, Fecal Streptococcus κ.ά.)

 

Οι τυπικοί προσδιορισμοί σε νερά κολυμβητικών δεξαμενών περιλαμβάνουν αυτούς που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και άλλους όπως:

 • Μακροσκοπικά κριτήρια (διαύγεια, θερμοκρασία)
 • Χημικά κριτήρια (pH, ClO, NO3, NΟ2, κυανουρικό οξύ, αλκαλικότητα)
 • Μικροβιολογικά κριτήρια (E.coli, Total Coliforms, Oλική Mεσόφιλη Xλωρίδα)
 • Μικροβιολογικούς παραμέτρους κατά περίπτωση (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococci, Fecal Coliforms, Fecal Streptococcus κ.ά.)

 

Οι συνήθεις προσδιορισμοί σε δείγματα νερών για άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν:

 • BOD, COD, TOC, TSS, pH Ολικός φώσφορος, ολικό άζωτο, φαινόλες, PAHs, λίπη και έλαια
 • Βαρέα μέταλλα (Cr3+, Cr6+, Hg, Cd, Αs, Cu κ.ά.)
 • Ανιόντα και κατιόντα (Cl, ClO, CO32-, HCO3, SO42-, NO3, NΟ2, PO43-, CN, F, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+, NH4+)
 • Μικροβιολογικούς παραμέτρους κατά περίπτωση (όπως παραπάνω)
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart