Μοριακές Αναλύσεις

Αναλαμβάνουμε μοριακές αναλύσεις (με χρήση Real time PCR) σε νερά (πόσιμα, δικτύου, κ.ά.), τρόφιμα (Α ύλες, προπαρασκευασμένα, κατεψυγμένα, μαγειρεμένα, νωπά κ.ά.), οίνους, ελαιόλαδα, ζωοτροφές και άλλα δείγματα με στόχο την ταχεία και επακριβή ανίχνευση και καταμέτρηση παθογόνων και άλλων μικροοργανισμών, καθώς και τη μελέτη του DNA φυτικών ιστών.

Οι συνήθεις μοριακοί προσδιορισμοί περιλαμβάνουν:

  • Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella spp. και Legionella pneumophila (με διαχωρισμό ζωντανών και νεκρών κυττάρων) σε νερά εντός 24 ωρών
  • Ανίχνευση Salmonella spp. εντός 24 ωρών
  • Ανίχνευση Listeria monocytogenes εντός 24 ωρών
  • Έλεγχο DNA ζυμομυκήτων και διαφοροποίηση βακτηρίων και μικροοργανισμών (π.χ. Lactobacillus, Pediococcus, Oenococcus oeni, οξικά βακτήρια, Zygosaccharomyces, Dekkera/Brettanomyces) που αλλοιώνουν τους οίνους
  • Ανίχνευση DNA βακτηρίων που σχηματίζουν βιογενείς αμίνες σε οίνους
  • Ανίχνευση DNA και διαφοροποίηση «άγριων», ενδογενών ζυμομυκήτων σε οίνους
  • Ταυτοποίηση αυθεντικότητας ποικιλιών ελαιόκαρπου και ελαιόλαδων
  • Ανίχνευση αλλεργιογόνων

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart