Καύσιμα και Λιπαντικά

Αναλαμβάνουμε αναλύσεις και δοκιμές σε καύσιμα, μίγματα υδρογονανθράκων, ορυκτέλαια, πετρέλαια (κίνησης, θέρμανσης και ναυτιλίας) και λιπαντικά με στόχο τον έλεγχο της ποιότητας και την πιστοποίηση προϊόντων.

Οι συνήθεις προσδιορισμοί και δοκιμές περιλαμβάνουν:

 • Δείκτης Κετανίου
 • Πυκνότητα
 • Σημείο ανάφλεξης
 • Ανθρακούχο υπόλειμμα
 • Τέφρα
 • Νερό
 • Ανίχνευση τετραιθυλούχου μολύβδου (επιμόλυνση βενζίνης αμόλυβδης με super)
 • Περιεκτικότητα σε θείο (θειάφι)
 • Αιωρούμενα σωματίδια
 • Ιξώδες
 • Απόσταγμα στους 250°C, 350°C και 95% (v/v)
 • Θερμοκρασία απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP)
 • Ποιοτική ανίχνευση solvent yellow 124 (ιχνηθέτης πετρελαίου θέρμανσης)
 • Ποιοτική ανίχνευση κινιζαρίνης (ιχνηθέτης πετρελαίου ναυτιλίας)
 • Διάβρωση χάλκινου ελάσματος
 • Επιπλέον προσδιορισμούς κατόπιν παραγγελίας

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart